Activities of employment placement agencies

NACE Rev2 code: N.78.10

This class includes listing employment vacancies and referring or placing applicants for employment, where the individuals referred or placed are not employees of the employment agencies. This class includes:

Exclusions

This class excludes:

Top categories

Categories in the same level

N.78.10: Activities of employment placement agencies

Change language

BG: Посредническа дейност на агенции по наемане на работа
CZ: Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
DA: Arbejdsformidlingskontorer
DE: Vermittlung von Arbeitskräften
EE: Tööhõiveagentuuride tegevus
EL: Δραστηριότητες γραφείων ευρέσεως εργασίαςt
EN: Activities of employment placement agencies
ES: Actividades de las agencias de colocación
FI: Työnvälitystoiminta
FR: Activités des agences de placement de main-d'œuvre
HR: Djelatnosti agencija za zapošljavanje
HU: Munkaközvetítés
IT: Attività di agenzie di collocamento
LT: Įdarbinimo agentūrų veikla
LV: Nodarbinātības aģentūru darbība
MT: Attivitajiet ta' avvjament ta' l-impjiegi
NL: Arbeidsbureaus
NO: Rekruttering og formidling av arbeidskraft
PL: Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
PT: Actividades das agências de selecção de pessoalo
RO: Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
RU: Деятельность агентств по трудоустройству
SK: Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
SV: Arbetsförmedling och rekrytering
TR: İş bulma acentelerinin faaliyetleri